Kontrolovaný subjekt

Názov subjektu IČO Adresa
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30854687 Špitálska, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094 Námestie Slobody, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Štefanovičova, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 00686832 Mierová, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 Nám. SNP, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 30845572 Kutuzovova, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 00156621 Dobrovičova, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 00681156 Špitálska, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 00166073 Župné nám., 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlboká cesta, 83336 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Limbová, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Národný bezpečnostný úrad 36061701 Budatínska, 85007 Bratislava - mestská časť Petržalka
Stránka: 1 z 2 / Záznamy: 1 - 15 z 25