Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
00165182
Nám. SNP, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: