Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
Mierová, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Realizované kontroly na subjekte: