Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
00151742
Štefanovičova, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: