Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
00156621
Dobrovičova, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: