Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
00164381
Stromová, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: