Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
Špitálska, 81643 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: