Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
30854687
Špitálska, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: