Kontrolovaný subjekt

Údaje o kontrolovanom subjekte:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
00166073
Župné nám., 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Realizované kontroly na subjekte: