Kontrolovaný subjekt

Názov subjektu IČO Adresa
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 30844185 Bajkalská, 82007 Bratislava - mestská časť Ružinov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 30810710 Štefanovičova, 81005 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Úrad pre verejné obstarávanie 31797903 Dunajská, 82004 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Námestie Slobody, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Výskumná agentúra 31819494 Hanulova, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
Stránka: 3 z 3 / Záznamy: 21 - 25 z 25