Kontrolovaný subjekt

Názov subjektu IČO Adresa
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Námestie Slobody, 81370 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742 Štefanovičova, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 Pribinova, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 00156621 Dobrovičova, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stromová, 81330 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182 Nám. SNP, 81331 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 00165565 Limbová, 83752 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 00166073 Župné nám., 81311 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197 Miletičova, 82467 Bratislava - mestská časť Ružinov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 00166260 Chlumeckého, 82012 Bratislava - mestská časť Ružinov
Stránka: 1 z 3 / Záznamy: 1 - 10 z 25