Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR

Názov Rok Obdobie Akcia
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2019 01.10.2019 - 31.12.2019
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2020 01.10.2020 - 31.12.2020
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štát 2020 01.07.2020 - 30.09.2020
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2020 01.04.2020 - 30.06.2020
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2020 01.01.2020 - 31.03.2020
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2021 01.01.2021 - 31.03.2021