Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR

Názov Rok Obdobie Akcia
Informácia o plnení úloh z uznesení vlády SR na ministerstvách a ostatných ústredných orgánoch štátn 2019 01.10.2019 - 31.12.2019