Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
467/2009
24.06.2009
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.3.
Netermínovaná
V plnení

k súhrnnej správe o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2008

plniť úlohy v súlade so schváleným štatútom Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov
História:
24.03.2021 12:33