Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
523/2009
15.07.2009
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe

dodržiavať princípy a odporúčania koncepcie pri uzavretí zmlúv týkajúcich sa nákupu a prevádzky informačných systémov vrátane zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekty Operačného programu informatizácia spoločnosti (OP IS)
História:
27.05.2016 12:53
11.03.2021 11:22