Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
937/2008
17.12.2008
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k analýze stavu príprav a čerpania prostriedkov vo všetkých operačných programoch NSRR, vrátane plánu efektívneho čerpania prostriedkov programového obdobia 2007 až 2013 v roku 2009

zabezpečiť efektívny systém kontroly a predkladania správ k verejnému obstarávaniu, vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov z technickej pomoci operačných programov a kontroly verejného obstarávania vo vzťahu k jednotlivým projektom financovaných z operačného programu
História:
08.09.2020 13:39