Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
421/2007
05.09.2007
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k správe o personálnom zastúpení Slovenskej republiky v inštitúciách Európskej únie v roku 2006

priebežne aktualizovať referenčný zoznam národných expertov v rámci rezortu a poskytnúť jeho údaje Ministerstvu zahraničných vecí SR s cieľom aktualizácie Ústredného referenčného zoznamu národných expertov pôsobiacich v inštitúciách Európskej únie
História:
27.05.2016 12:53
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha sa priebežne plní
Ministerstvo životného prostredia SR nemalo v roku 2020 žiadneho národného experta.