Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
547/2007
27.06.2007
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Národnej stratégie ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike

predkladať ročnú správu o nezrovnalostiach za predchádzajúci rok na rokovanie vlády (prvýkrát za rok 2007)
História:
27.05.2016 12:53
08.12.2020 17:59
Plnenie úlohy:
30.06.2020
Úloha zrušená
Úloha bola zrušená bodom A.1 uznesenia č. 591 zo 4.12.2019.