Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
109/2008
20.02.2008
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k záverečnej správe k projektu Jednotný informačný systém na sledovanie legislatívneho procesu

aktualizovať údaje v Jednotnom informačnom systéme na sledovanie legislatívneho procesu, ktoré sa týkajú príslušného ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
História:
09.09.2020 09:19