Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
109/2008
20.02.2008
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k záverečnej správe k projektu Jednotný informačný systém na sledovanie legislatívneho procesu

na tvorbu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády používať výlučne Portál právnych predpisov https://lt.justice.gov.sk
História:
27.05.2016 12:53
09.09.2020 10:29