Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
90/2008
02.06.2008
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu analýzy použitia refundovaných mzdových prostriedkov z technickej pomoci v programovom období 2004 – 2006 a návrhu na využitie refundovaných mzdových prostriedkov v programovom období 2007 – 2013

použiť finančné prostriedky získané refundáciou platov oprávnených zamestnancov v programovom období 2007 - 2013 na vytvorenie nových pracovných miest (mzdové náklady vrátane odmien a odvodov zamestnávateľa) súvisiacich s riadením, kontrolou, auditom a implementáciou fondov EÚ, na mzdové náklady, odmeny a odvody zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ, na školenia a študijné pobyty pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ, na technické vybavenie a iné kapitálové výdavky pre zamestnancov pracujúcich v oblasti riadenia, kontroly, auditu a implementácie fondov EÚ, na odmeňovanie zamestnancov, technické vybavenie a iné kapitálové výdavky
História:
27.05.2016 12:53
09.09.2020 10:39