Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
161/2008
03.12.2008
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu zoznamu opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie

na základe určenej zodpovednosti v nadväznosti na zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov vypracovať nové katalógové listy určených opatrení Národného systému reakcie na krízové situácie podľa vydanej metodiky a predložiť ich na schválenie zodpovednému ministrovi alebo predsedovi ostatného ústredného orgánu štátnej správy SR
História:
27.05.2016 12:53
08.09.2020 13:29