Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
46/2010
19.01.2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR

spolupracovať pri realizácii Akčného plánu na roky 2009 až 2013 k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR
História:
09.09.2020 10:54