Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
112/2010
02.10.2010
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k vyhodnoteniu Pilotného projektu k Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov a návrhu aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov

zabezpečiť uplatňovanie aktualizovanej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (aktuálna Jednotná metodika vplyvov prijatá uznesením 24/2015)
História:
27.05.2016 12:53
04.10.2021 14:19