Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
377/2010
06.09.2010
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
C.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie

postupovať v súlade s postupmi pre zastupovanie SR
História:
27.05.2016 12:53
30.09.2021 15:59