Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
377/2010
06.09.2010
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie

poskytovať zástupcovi SR pred súdmi Európskej únie pri plnení jeho úloh potrebnú a včasnú súčinnosť
História:
27.05.2016 12:53
30.09.2021 15:59
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
Požadovaná potrebná a včasná súčinnosť zo strany zástupcu SR pred súdmi EÚ je zo strany Úradu vlády Slovenskej republiky poskytovaná priebežne, a to podľa povahy zaslaných dožiadaní a s prihliadnutím na právomoci a pôsobnosť Úradu vlády SR. Oblasti dožiadaní sú uvedené v prílohe k tomuto hláseniu.
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Požadovaná potrebná a včasná súčinnosť zo strany zástupcu SR pred súdmi EÚ je zo strany Úradu vlády Slovenskej republiky poskytovaná priebežne, a to podľa povahy zaslaných dožiadaní a s prihliadnutím na právomoci a pôsobnosť Úradu vlády SR. Oblasti dožiadaní sú uvedené v prílohe k tomuto hláseniu.