Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
377/2010
06.09.2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu postupov pre zastupovanie SR pred súdmi Európskej únie

poskytovať zástupcovi SR pred súdmi Európskej únie pri plnení jeho úloh potrebnú a včasnú súčinnosť
História:
30.09.2021 15:59