Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
488/2011
07.06.2011
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.1.
Netermínovaná
V plnení

k systému riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2009 - 2014

uzatvárať programové dohody medzi SR a Výborom pre finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskym ministerstvom zahraničných vecí
História:
27.05.2016 12:53
08.09.2020 13:29