Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
484/2011
07.06.2011
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu

uplatňovať opatrenia na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určené v časti 4.1.2 predloženého materiálu
História:
27.05.2016 12:53
24.06.2021 11:29
Plnenie úlohy:
31.03.2020
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR v zmysle zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov - vedie evidenciu pohľadávok štátu ktorej obsahom je označenie dlžníka, výška pohľadávky štátu, právny titul vzniku pohľadávky štátu a taktiež monitoruje nezaplatené pohľadávky štátu v súlade s uvedeným uznesením. Na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu ÚV SR postupuje aj v súlade s účinnou Smernicou vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky číslo 15/2016 zo dňa 30. novembra 2016 o pohľadávkach štátu v správe Úradu vlády Slovenskej republiky v znení Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 16/2018 zo dňa 30. júla 2018 v znení smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2019 zo dňa 4. februára 2019.
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR v zmysle zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov - vedie evidenciu pohľadávok štátu ktorej obsahom je označenie dlžníka, výška pohľadávky štátu, právny titul vzniku pohľadávky štátu a taktiež monitoruje nezaplatené pohľadávky štátu v súlade s uvedeným uznesením. Na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu Úrad vlády SR postupuje aj v súlade s účinnou Smernicou vedúceho Úradu vlády SR č. 15/2016 zo dňa 30. novembra 2016 o pohľadávkach štátu v správe Úradu vlády SR v znení Smernice vedúceho Úradu vlády SR č. 16/2018 zo dňa 30. júla 2018 v znení smernice vedúceho Úradu vlády SR č. 1/2019 zo dňa 4. februára 2019.