Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
484/2011
07.06.2011
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu

zabezpečiť uplatňovanie opatrení na zvýšenie efektívnosti správy pohľadávok štátu určených v časti 4.1.2 predloženého materiálu, ktoré sú v správe právnických osôb v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
História:
27.05.2016 12:53
24.06.2021 11:29