Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
224/2005
30.03.2005
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k dodatku k správe o transformácii Misie SR pri ES na Stále zastúpenie SR pri EÚ a štatútu Stáleho zastúpenia SR pri EÚ

zabezpečiť financovanie personálneho dobudovania Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v roku 2005 z kapitoly príslušného rezortu v rámci limitu schváleného rozpočtom verejnej správy na roky 2005 – 2007 v súlade s predloženým materiálom,
História:
08.09.2020 13:29