Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1370/2002
18.12.2002
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu opatrení na zdokonalenie systému kontraktov medzi ústrednými orgánmi štátnej správy a podriadenými organizáciami

zabezpečiť publikovanie kontraktov na internetových stranách ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR, ako aj na internetových stranách organizácií, ak boli zriadené a poskytnúť vedúcemu Úradu vlády SR potrebné údaje pre vytvorenie a publikovanie registra kontraktov na internetovej stránke www.government.gov.sk
História:
03.02.2021 11:04