Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
1189/2001
19.01.2001
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.7.
Netermínovaná
V plnení

k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy

zabezpečiť udržiavanie a aktualizáciu spoločného registra výročných správ a termínov verejných odpočtov na internetovej stránke Úradu vlády SR
História:
27.05.2016 12:52
30.09.2021 20:24
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Spoločný register výročných správ a termínov verejných odpočtov na internetovej stránke Úradu vlády SR je udržiavaný a priebežne aktualizovaný. V sledovanom období nedošlo k zásadným úpravám, všetky reportované linky na výročné správy sú funkčné a prístupné.