Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
619/2011
28.09.2011
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.1.
Netermínovaná
V plnení

k systémovému prístupu štátu pri nákupe licencií SAP

povinnosť po uzatvorení centrálnej licenčnej zmluvy na nákup licencií SAP nakupovať tieto licencie iba prostredníctvom tejto centrálnej zmluvy s výnimkou nákupu licencií SAP za výhodnejších podmienok, ako sú uvedené v centrálnej zmluve
História:
27.05.2016 12:52
16.06.2021 11:34