Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
619/2011
28.09.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
C.1.
Netermínovaná
V plnení

k systémovému prístupu štátu pri nákupe licencií SAP

povinnosť po uzatvorení centrálnej licenčnej zmluvy na nákup licencií SAP nakupovať tieto licencie iba prostredníctvom tejto centrálnej zmluvy s výnimkou nákupu licencií SAP za výhodnejších podmienok, ako sú uvedené v centrálnej zmluve
História:
16.06.2021 11:34
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha zrušená
Ministerstvo hospodárstva SR nerealizovalo v 2. polroku 2020 nákup nových licencií SAP a ani ich neplánuje nakupovať a rozširovať mimo rámca Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia do ekonomického systému MF SR podpísaného 03.10.2011. Bodom A.5 uznesenia vlády SR č. 34 z 20.01.2021 bola úloha zrušená pre ministra práce sociálnych vecí a rodiny a podpredsedu vlády a ministra hospodárstva.
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
Ministerstvo hospodárstva SR nerealizovalo v 2. polroku 2019 nákup nových licencií SAP a ani ich neplánuje nakupovať a rozširovať mimo rámca Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia do ekonomického systému MF SR podpísaného 03.10.2011.
Plnenie úlohy:
30.06.2020
Úloha sa priebežne plní
Ministerstvo hospodárstva SR nerealizovalo v 1. polroku 2020 nákup nových licencií SAP a ani ich neplánuje nakupovať a rozširovať mimo rámca Protokolu o podmienkach realizácie zapojenia do ekonomického systému MF SR podpísaného 03.10.2011.