Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
689/2011
11.02.2011
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu na vytvorenie registra projektov financovaných formou návratnej a nenávratnej finančnej pomoci z verejných prostriedkov

predložiť na zverejnenie Úradu vlády SR zmluvy o poskytnutí návratnej pomoci a zmluvy o poskytnutí nenávratnej pomoci v pôsobnosti jednotlivých rezortov a nimi riadených organizácií podpísané po 1. januári 2007 vrátane navrhovaných identifikátorov
História:
30.09.2021 16:34