Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
50/2012
22.02.2012
Úrad vlády Slovenskej republiky
C.15.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike

rozvíjať Centrálny register zmlúv reflektujúc potreby užívateľskej verejnosti
História:
27.05.2016 12:52
30.09.2021 20:24
Plnenie úlohy:
30.09.2020
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR priebežne zbiera podnety na zlepšenie fungovania Centrálneho registra zmlúv. Aktuálne prebieha na RO OPII prehodnocovanie projektu "Manažment údajov ÚV SR", ktorého cieľom je rozšíriť funkcionality Centrálneho registra zmlúv. V rámci uvedeného sa plánuje: zmena v registrácii povinných osôb cez ÚPVS, zmena v správe evidencie zmlúv (založenie, zmena, zánik - "čistenie" dát a metadát v CRZ), zmena v referencii údajov (prepojenie dát medzi inštitúciami), zmena v nastavení integrácie na referenčné registre.