Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
208/2012
23.05.2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
B.4.
Netermínovaná
V plnení

k správe o plnení multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement a návrhu jej pokračovania

vykonať audit efektívneho využívania licencií Microsoft v organizáciách, vrátane posúdenia vykonaných analýz v zmysle Koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe a predložiť ho Ministerstvu financií SR
História:
06.04.2021 12:22
Plnenie úlohy:
28.02.2020
Úloha sa priebežne plní
Dňa 28.02.2020 boli zaslané listom riaditeľa odboru informatiky č. 12315/2020-2020-13490 z 28.02.2020 na Ministerstvo financií SR (odbor informačných technológií), údaje týkajúce sa auditu efektívneho využívania licencií Microsoft za Ministerstvo hospodárstva SR a jeho podriadených organizácii.