Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
238/2014
21.05.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky

zabezpečiť systematické a pravidelné vzdelávanie z oblasti jazykovej kultúry na všetkých ústredných orgánoch štátnej správy
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
15.12.2020
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR rovnako aj v roku 2020 zabezpečoval vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti jazykovej kultúry a v tomto smere naplánoval školenia s názvom: „Zvyšovanie jazykovej kultúry úradných písomností a efektívna emailová komunikácia v úradnom styku“. Z dôvodu viackrát sa meniacej situácie v súvislosti s protipandemickými opatreniami sa Úrad vlády SR nakoniec rozhodol organizovať spomínané školenia online formou a to v dvoch termínoch. Prvé školenie sa uskutočnilo 27. novembra a zúčastnilo sa ho 15 zamestnancov. Druhé školenie prebehlo 4. decembra 2020 a zúčastnilo sa ho 18 zamestnancov.
Plnenie úlohy:
15.12.2019
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR v roku 2019 zabezpečoval vzdelávanie svojich zamestnancov v oblasti jazykovej kultúry. V tomto smere bolo zorganizované školenie „Odborný seminár zameraný na oblasť jazykovej kultúry v slovenskom jazyku - normalizovaná úprava a jazyková kultúra úradných písomností“. Spomínané školenie sa v roku 2019 uskutočnilo jeden krát, nakoľko zvyšné dva naplánované termíny museli byť v dôsledku mimoriadneho rokovania vlády z organizačných dôvodov zrušené.