Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
276/2014
06.04.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013

v rámci svojej pôsobnosti realizovať opatrenia na zachovanie bezpečnosti Slovenskej republiky uvedené v Správe o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013;
História:
27.05.2016 12:51
08.09.2020 13:49