Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
247/2014
21.05.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.6.
Netermínovaná
V plnení

k Návrhu centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

predkladať podpredsedovi vlády a ministrovi financií odpočet plnenia harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu za kalendárny rok a aktualizovaný harmonogram migrácie informačno-komunikačných technológií príslušného rezortu do dátového centra štátu na ďalšie obdobie, okrem informačno-komunikačných technológií týkajúcich sa zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:22
Plnenie úlohy:
31.12.2020
Úloha splnená a vyradená zo sledovania
Úrad vlády nemá aktuálne vo vládnom cloude v prevádzke ani jeden informačný systém. Aplikácie sú nainštalované na vlastných HW zariadeniach Úradu vlády SR. V rámci pripravovaného projektu "Manažment údajov ÚV SR" sa plánuje s migráciou do vládneho cloudu s nasledovnými informačnými systémami: Centrálny register zmlúv, JASTRAB, Centrálny register projektov. Predpokladaný termín migrácie je rok 2021. V súčasnosti prebieha vývoj Centrálneho informačného systému štátnej služby (CISŠS), ktorý bude publikovaný vo vládnom cloude.
Plnenie úlohy:
31.12.2019
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády má aktuálne vo vládnom cloude v prevádzke jeden informačný systém: "Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF". Ostatné aplikácie sú nainštalované na vlastných HW zariadeniach Úradu vlády SR. V rámci pripravovaného projektu "Manažment údajov ÚV SR" sa plánuje s migráciou do vládneho cloudu s nasledovnými informačnými systémami: Centrálny register zmlúv, JASTRAB, Centrálny register projektov. Predpokladaný termín migrácie je rok 2021.