Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
347/2014
07.09.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k Stratégii obnovy fondu bytových a nebytových budov v Slovenskej republike

aktualizovať údaje v zozname budov ústredných orgánov štátnej správy
História:
27.05.2016 12:51
30.11.2021 08:14
Plnenie úlohy:
30.11.2020
Úloha sa priebežne plní
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vedie podľa §10 ods.6 zákona č. 321/2014 Z. z. zoznam relevantných budov v správe ústredných orgánov štátnej správy. Nakoľko sa v uvedenom zozname nenachádzajú objekty v správe Úradu vlády Slovenskej republiky, údaje sa nezasielajú.
Plnenie úlohy:
30.11.2019
Úloha sa priebežne plní
Úrad vlády SR požiadal ministerstvo dopravy a výstavby o vyňatie budovy zo zoznamu relevantných budov, požiadavka bola akceptovaná. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohe tohto hlásenia.