Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
350/2014
07.09.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.5.
Netermínovaná
V plnení

k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

každoročne verifikovať údaje podľa bodu B.2 spracované v monitorovacej správe energetickej efektívnosti
História:
27.05.2016 12:51
08.03.2021 12:27
Plnenie úlohy:
30.11.2020
Úloha splnená a vyradená zo sledovania
Relevantné vstupné údaje pre vyhodnocovanie úspor energie a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti, po jednotlivých projektoch, nie je možné poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nakoľko opatrenia v relevantných budovách Úradu vlády SR neboli realizované a to z nasledovných dôvodov: Stará budova - národná kultúrna pamiatka (NKP), Miestodržiteľsky palác - NKP Štefánikova 2 - NKP NKP nie sú zahrnuté do tabuľky relevantných budov, na ktoré sa vzťahuje certifikát energetickej efektívnosti budov. Nová budova - vyňatá zo zoznamu relevantných budov - viď hlásenie o plnení úlohy 347/2014/B.2 z novembra 2019. Ostatné budovy - Spojná a Radlinského sú v nájme.
Plnenie úlohy:
30.11.2019
Úloha sa priebežne plní
Relevantné vstupné údaje pre vyhodnocovanie úspor energie a vynaložených finančných prostriedkov na opatrenia energetickej efektívnosti, po jednotlivých projektoch, nie je možné poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nakoľko opatrenia v relevantných budovách Úradu vlády SR neboli realizované a to z nasledovných dôvodov: Stará budova - národná kultúrna pamiatka (NKP), Miestodržiteľsky palác - NKP Štefánikova 2 - NKP NKP nie sú zahrnuté do tabuľky relevantných budov, na ktoré sa vzťahuje certifikát energetickej efektívnosti budov. Nová budova - vyňatá zo zoznamu relevantných budov - viď hlásenie o plnení úlohy 347/2014/B.2 z novembra 2019. Ostatné budovy - Spojná a Radlinského sú v nájme.