Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
350/2014
07.09.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.6.
Termínovaná
V plnení
31.12.2018

k návrhu Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2014 – 2016 s výhľadom do roku 2020

v spolupráci s prevádzkovateľom monitorovacieho systému energetickej efektívnosti zabezpečiť prepojenie monitorovania všetkých podporných mechanizmov s vplyvom na úsporu energie v pôsobnosti rezortu s monitorovacím systémom energetickej efektívnosti
História:
27.05.2016 12:51
08.09.2020 12:19