Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
497/2014
10.01.2014
Úrad vlády Slovenskej republiky
B.3.
Netermínovaná
V plnení

k Príprave Slovenskej republiky na plnenie úloh v oblasti kybernetickej obrany vyplývajúcich z cieľov spôsobilostí Slovenskej republiky

poskytovať súčinnosť Národnému bezpečnostnému úradu pri plnení úloh vyplývajúcich z predloženého materiálu
História:
27.05.2016 12:51
16.11.2021 09:18