Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
443/2012
05.09.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.1.
Netermínovaná
V plnení

k Aktualizácii národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs)

zabezpečovať plnenie Aktualizovaného národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs) v súčinnosti so zainteresovanými subjektmi rezortov Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva zdravotníctva SR a Ministerstva zahraničných vecí SR
História:
27.05.2016 12:48
27.05.2016 12:48