Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
73/2016
24.02.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.16.
Termínovaná
V plnení
31.08.2016

k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

zabezpečiť transpozíciu smernice Komisie (EÚ) 2015/1480 z 28. augusta 2015, ktorou sa menia viaceré prílohy k smerniciam Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, v ktorých sa stanovujú pravidlá týkajúce sa referenčných metód, potvrdzovania údajov a umiestňovania vzorkovacích miest na hodnotenie kvality okolitého ovzdušia a vykonať notifikáciu
História:
27.05.2016 12:46
27.05.2016 12:46