Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
73/2016
24.02.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.17.
Termínovaná
V plnení
30.06.2017

k Návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy a niektorých orgánov verejnej moci, zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc

zabezpečiť transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2193 z 25. novembra 2015 o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení a vykonať notifikáciu
História:
27.05.2016 12:46
27.05.2016 12:46