Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
161/2016
29.04.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.2.
Netermínovaná
V plnení

k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2016

zabezpečiť plnenie úloh Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2016 v termínoch uvedených v prílohe č. 2 Akčný plán Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2016 a predložiť ministrovi financií aktualizáciu plnenia Akčného plánu Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2016 vo svojej gescii podľa prílohy č. 1 a informáciu o rozpočtových výdavkoch opatrení podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia
História:
27.05.2016 12:46
27.05.2016 12:46