Detail úlohy z uznesení vlády SR

Základné údaje:
161/2016
29.04.2016
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
B.3.
Termínovaná
V plnení
31.01.2017

k Národnému programu reforiem Slovenskej republiky 2016

predložiť podklady do Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2017
História:
27.05.2016 12:46
27.05.2016 12:46